Winkelen
Markten
Horeca
Cultuur
Uitagenda
Ondernemen

SCMA Actueel

Aanmelden voor de nieuwsbrief voor ondernemers in de binnenstad van Apeldoorn? Dat kan door een e-mail te sturen naar: info@apeldoorn-binnenstad.nl.

Subsidieregeling straat- en pleinactiviteiten 2017-2018

 

Stichting Centrum Management Apeldoorn zet zich in voor een levendige binnenstad. Het stimuleren van straat en plein activiteiten is een pré. Centrummanagement ondersteunt deze initiatieven op basis van publiciteit, arbeid of subsidie.
 
Subsidieregeling straat en plein activiteiten voor detailhandel en horeca 2017-2018.
 
1. Voor 2017-2018 bestaat er de mogelijkheid voor pleinen en straten in de binnenstad een financiële bijdrage aan te vragen bij de Stichting Centrummanagement Apeldoorn.
2. De hoogte van deze bijdrage is maximaal 75% van de totale uitgaven. 
3. Deze totale uitgaven moeten bestaan uit aantoonbare financiële uitgaven (geen nature zaken).
4. De uitgaven moeten op factuur zijn en controleerbaar. Dat wil zeggen, wanneer op enig moment de subsidiegever een controle uitvoert moeten de bescheiden beschikbaar zijn.
5. Straten en pleinen kunnen bij Centrummanagement voor 1 januari of 1 juli een aanvraag indienen voor deze financiële en/of promotionele bijdrage. Mits de aanvraag voldoet aan de volgende criteria:
a. Gezamenlijke actie of event van ondernemers waarbij de meerderheid van de ondernemers reclamebelasting betaalt;
b. Actie of event stimuleert het aantal bezoekers in de binnenstad;
c. Heeft een brede uitstraling of verbinding met vormgeving Apeldoorn Binnenstad.
d. Heeft bij voorkeur een verbinding met de thema’s groen, gezinsstad of young professionals.
6. U kunt dit doen door een korte omschrijving te geven van de activiteit:
a. Wie gaat het gezamenlijk organiseren? 
b. Wat gaat u organiseren en voor welke doelgroep?
c. Waar gaat u dit organiseren?
d. Wanneer vindt het plaats? Welke dag(en) en tijden? 
e. Begroting met uitgaven en inkomsten. 
7. Het dagelijks bestuur Centrummanagement bepaalt welke plannen voor ondersteuning in aanmerking komen en de omvang van de ondersteuning. 
8. Ondersteuning kan bestaan uit: het uitwerken van commerciële teksten, beeldmateriaal, begeleiding vergunningaanvraag, print media, online en social media (adverteren), communicatie en of subsidie.
9. Wanneer het project is afgerond stuurt u ons de afrekening en de daarbij behorende factuurbedragen. Zodra alles binnen is rekent Centrummanagement af. Controle van de betalingen kan onderdeel uitmaken van de procedure. De financiële administratie van Centrummanagement maakt ook deel uit van deze procedure. 
 
Voor vragen, opmerkingen en advies over de wijze van aanvragen kunt u terecht bij de centrummanager.
Versie: 2017.01

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf geïnformeerd!