Einkaufen
Märkte
Essen und Trinken
Kultur
Event Kalender
Unternehmen

Centrummanagement Apeldoorn

Apeldoorn-Binnenstad.nl wordt mogelijk gemaakt door vereniging Centrummanagement Apeldoorn (CMA) voor en door de ondernemers in de binnenstad. Maar hoe zit deze organisatie in elkaar en waar houden zij zich mee bezig?

Organisatie

Centrummanagement Apeldoorn is opgebouwd uit een bestuur, adviseurs, ledenraad, leden, centrummanager en een aantal uitvoerende medewerkers. Het bestuur neemt beslissingen op strategisch niveau en wordt hierin bijgestaan door haar adviseurs en centrummanager. Per 1 juni 2020 is Marco Bod aangesteld als centrummanager. Hij is samen met het team verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse werkzaamheden en de dagelijkse gang van zaken.

De vereniging wordt gefinancierd door middel van een binnenstadfonds verkregen uit de reclamebelasting. Deze wordt naar rato bij alle ondernemers in de binnenstad geïnd door Tribuut in opdracht van gemeente Apeldoorn. Voor extra financiering worden er op projectbasis ook overeenkomsten gesloten met overheidsinstanties en het bedrijfsleven.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Melden Sie sich für unseren Newsletter an und bleiben Sie informiert!