Organisatie

Het bestuur van Vereniging Centrummanagement Apeldoorn bestaat uit onbezoldigde leden. Daarnaast is met ingang van 9 januari 2017 centrummanager Hella Soethof aangesteld. Klik hier voor het overzicht van namen en functies.

Wat?

Centrummanagement Apeldoorn beheert het ondernemersfonds. Vanuit dit fonds willen het bestuur de binnenstad van Apeldoorn (ruimtelijk) economisch versterken, zodat:
 

 • ondernemers zich verder kunnen ontwikkelen (gunstig ondernemersklimaat);
 • het investeringsklimaat op peil blijft;
 • bezoekers de binnenstad aantrekkelijk vinden om te bezoeken en te verblijven;
 • het organiseren en stimuleren van samenwerking tussen partijen in de binnenstad en
 • CMA stuurt de centrummanager aan en probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij alle activiteiten en evenementen die er in Apeldoorn (en dan met name in de binnenstad) worden georganiseerd. Op deze manier benutten we kansen en staan we samen sterk.

Waar?

Het belastinggebied is het winkel- en uitgaansgebied in de binnenstad zoals opgenomen in de Binnenstadvisie 2010 van de gemeente Apeldoorn.
 

Waarom?

De gemeente Apeldoorn heeft de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd om de openbare ruimte in de binnenstad op orde te krijgen. Zo’n investering rendeert alleen als ondernemers werk maken van marketing en kwaliteitsverbetering van de beleving in de binnenstad. Dat heeft het hoogste effect als alle partijen hierin samenwerken. Met een ondernemersfonds komt er een structurele pot van € 350.000 per jaar beschikbaar. Dit geld is bestemd voor promotie, aansluiting bij evenementen, vermaak in de binnenstad, sfeerverbetering en centrum management. Het doel is om blijvend meer bezoekers naar de binnenstad te trekken. Het ondernemersfonds en het centrummanagement zorgen ervoor dat de regie over de economie in de binnenstad uiteindelijk in handen van de ondernemer ligt. Voordelen ondernemersfonds:

 • kwaliteitsverbetering door gezamenlijke aanpak;
 • focus op veel meer bezoekers naar de binnenstad;
 • budget voor verleiden, vermaken en verwennen van de bezoekers;
 • langetermijnplanning wordt mogelijk;
 • wie betaalt, bepaalt en
 • iedereen betaalt mee, free-riders worden uitgesloten.

CMA actueel

De vereniging brengt een aantal keren per jaar een digitale nieuwsbrief uit die naar alle (betalende) ondernemers uit de binnenstad gaat. Hiermee blijven ze op de hoogte van de ontwikkelingen rond het centrum management van Apeldoorn. Daarnaast verstuurt het bestuur regelmatig persberichten. 

Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen naar: info@apeldoorn-binnenstad.nl.


Meer informatie voor ondernemers: