Bestuur & portefeuilleverdeling

Het bestuur van Vereniging Centrummanagement Apeldoorn bestaat uit de volgende (onbezoldigde) leden.


Hans Wesselink (voorzitter)

Aandachtsgebied: externe betrekkingen, relatie onderhouden met stakeholders.
 

Hans Wesselink, voorzitter SCMA


Gerrit Steenbergen (penningmeester)

Aandachtsgebied: Cultuur, kennis & kunde.


Theo Veeneman (secretaris)

Aandachtsgebied: BKA, bestuurlijke communicatie.
 


Peter Rijkers (algemeen bestuurslid) 

Aandachtsgebied: BOA, marketing & promotie
 


Henk Vosselman (algemeen bestuurslid)

Aandachtsgebied: Horeca.José Bonenberg (algemeen bestuurslid)

Aandachtsgebied: Ambulante handel.
 


Bas Gregoor (algemeen bestuurslid)

Aandachtsgebied: Omgeving & infrastructuur.


Hella Soethof
Centrummanager en bestuursadviseur.
E-mailadres: hella@apeldoorn-binnenstad.nl


Lammert de Hoop
Adviseur namens de Gemeente Apeldoorn.


Tom Brands
Adviseur namens de Gemeente Apeldoorn. 


 

Meer informatie voor ondernemers: