Winkelen
Markten
Horeca
Cultuur
Uitagenda
Ondernemen

Apeldoorn-Binnenstad.nl wordt mogelijk gemaakt door vereniging Centrummanagement Apeldoorn (CMA) voor en door de ondernemers in de binnenstad. Maar hoe zit deze organisatie in elkaar en waar houden zij zich mee bezig? 

Organisatie

Centrummanagement Apeldoorn is opgebouwd uit een bestuur, adviseurs, ledenraad, leden, centrummanager en een aantal uitvoerende medewerkers. Het bestuur neemt beslissingen op strategisch niveau en wordt hierin bijgestaan door haar adviseurs en centrummanager. Vanaf 9 januari 2017 is Hella Soethof aangesteld als centrummanager. Zij is samen met haar team verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse werkzaamheden en de dagelijkse gang van zaken.

De vereniging wordt gefinancierd door middel van een binnenstadfonds verkregen uit de reclamebelasting. Deze wordt naar rato bij alle ondernemers in de binnenstad geïnd door Tribuut in opdracht van gemeente Apeldoorn. Voor extra financiering worden er op projectbasis ook overeenkomsten gesloten met overheidsinstanties en het bedrijfsleven.

Wie is het bestuur? >>

Meer lezen over de reclamebelasting >>


Waar houdt CMA zich mee bezig?

Centrummanagement Apeldoorn beheert het binnenstadfonds. Vanuit dit fonds willen het bestuur de binnenstad van Apeldoorn (ruimtelijk) economisch versterken, zodat:
 • ondernemers zich verder kunnen ontwikkelen (gunstig ondernemersklimaat);
 • het investeringsklimaat op peil blijft;
 • bezoekers de binnenstad aantrekkelijk vinden om te bezoeken, langer te verblijven en terug te komen;
 • het organiseren en stimuleren van samenwerking tussen partijen in de binnenstad en
 • Het bestuur stuurt de centrummanager aan en probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij alle activiteiten en evenementen die er in Apeldoorn (en dan met name in de binnenstad) worden georganiseerd. Op deze manier benutten we kansen en staan we samen sterk.
 
Speerpunten van Centrummanagement Apeldoorn zijn:
 1. Marketing en promotie
 2. Omgeving en infrastructuur
 3. Kennis en kunde

Waarom een vereniging?

Formeel is Centrummanagement Apeldoorn (CMA) in 2019 haar derde jaar in gegaan. Niet meer als stichting zoals de afgelopen twee jaar, maar als een vereniging. Dit conform de wens van de gemeenteraad van Apeldoorn en als voorwaarde voor de subsidiebeschikking 2019. De vereniging Centrummanagement Apeldoorn geeft eveneens uitvoering aan het binnenstadfonds. 

Bent u ondernemer in de binnenstad en wilt u lid worden van de vereniging? Meld u dan hier aan >>


Waarom centrummanagement?

De gemeente Apeldoorn heeft de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd om de openbare ruimte in de binnenstad op orde te krijgen. Zo’n investering rendeert alleen als ondernemers werk maken van marketing en kwaliteitsverbetering van de beleving in de binnenstad. Dat heeft het hoogste effect als alle partijen hierin samenwerken. Met een ondernemersfonds komt er een structurele bedrag van ongeveer € 350.000 per jaar beschikbaar. Dit geld is bestemd voor promotie, aansluiting bij evenementen, vermaak in de binnenstad, sfeerverbetering en centrummanagement. Het doel is om blijvend meer bezoekers naar de binnenstad te trekken. Het ondernemersfonds en het centrummanagement zorgen ervoor dat de regie over de economie in de binnenstad uiteindelijk in handen van de ondernemer ligt. Voordelen ondernemersfonds:
 • kwaliteitsverbetering door gezamenlijke aanpak;
 • focus op veel meer bezoekers naar de binnenstad;
 • budget voor verleiden, vermaken en verwennen van de bezoekers;
 • langetermijnplanning wordt mogelijk;
 • wie betaalt, bepaalt en
 • iedereen betaalt mee, free-riders worden uitgesloten.

CMA Actueel

De vereniging communiceert met alle binnenstad ondernemers via het communicatieplatform Chainels. Dit door middel van nieuwsberichten en nieuwsbrieven. Hiermee blijven ondernemers op de hoogte van de ontwikkelingen rond de binnenstad en Centrummanagement Apeldoorn. Uiteraard wordt de relatie met de pers goed onderhouden. Voor ondernemers zijn er diverse werkplaatsen, bijeenkomsten en een Algemene Ledenvergadering. Hebt u vragen of wilt u zich aanmelden als nieuwe ondernemer? Neem contact met ons op >>


Voor wie werkt Centrummanagement Apeldoorn?

Elke ondernemer in het belastinggebied (winkel- en uitgaansgebied) zoals opgenomen in de Binnenstadvisie 2010 van de gemeente Apeldoorn en bijdraagt aan het Binnenstadfonds.
Reclamebelasting, wat houdt dat in? >>

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf geïnformeerd!