Beslis mee over het Plein van de Stad!

Het Marktplein is één van de belangrijke pleinen in de Apeldoornse binnenstad. De grootte en leegte van het Marktplein is al jarenlang onderwerp van gesprek. Daarnaast is het plein na ruim twintig jaar intensief gebruik technisch gezien ‘op’. De afwatering, de klinkers, het meubilair en de fontein worden letterlijk met lapmiddelen in stand gehouden.

 


Ambitieuze aanpak

De gemeente wil graag een ambitieus en breed gedragen aanpak voor het plein. Het Marktplein is van alle Apeldoorners: het is het Plein van de Stad. Jouw stem telt daarin mee! De gemeente betrekt graag zoveel mogelijk inwoners bij het ontwerp van het nieuwe plein.

 

Verkiezing

Deze winter komt er een verkiezing waarmee jij je voorkeur kunt uitspreken voor een van de ontwerpen voor het nieuwe Plein van de Stad. In het najaar gaat een aantal gerenommeerde ontwerpbureaus op basis van een ontwerpprijsvraag aan de slag met een ontwerp voor het plein. Na toetsing aan de vooraf gestelde kaders worden de ontwerpen aan alle inwoners voorgelegd. Over deze verkiezing ga je de komende maanden alles horen.

 

 

Het nieuwe plein

Het college van burgemeester en wethouders neemt de keuze voor het voorkeursontwerp over. Het ontwerpbureau dat het voorkeursontwerp heeft opgesteld krijgt opdracht voor het uitwerken van het voorlopig en definitief ontwerp. Er gaat nog wel even wat tijd overheen voordat de eerste schop in de grond gaat, maar in 2021 ligt het nieuwe Plein van de Stad voor je klaar. Een plein vol dynamiek, terrasjes, water en groen!